Hva er lån uten sikkerhet

Mange som skal begi seg ut på lånemarkedet vet ikke hva dette innebærer.

De fleste møter lån for første gang når de ønsker å finansiere innkjøp av forbrukervarer, men i løpet av livet vil også de fleste kjøpe seg enten bolig eller bil, eller eventuelt begge deler. Når man kjøper seg bolig eller ny bil, så vil man som oftest benytte seg av et lån med sikkerhet. Men første gangen man står overfor dette markedet er det ikke så enkelt å finne ut hva man trenger.

Før man begir seg ut på markedet bør man forsøke å få en oversikt over hva som finnes, og dermed hva man selv ønsker eller har behov for.

Priser på lån kan variere mye, og om man har sikkerhet man kan benytte for lånet eller ikke vil også være en viktig del av hva som bestemmer prisen på lånet.

Ser du etter et lån uten sikkerhet kan du finne en oversikt her.

Når man tar opp lån til bolig eller til bil vil man ofte bli bedt om å stille bolig eller bil som sikkerhet for lånet. Det dette i praksis betyr, er at låntilbyder ikke ønsker å betale ut lånet før de har tinglyst en sikkerhet i objektet som kjøpes. Når man tinglyser en sikkerhet i objektet, så betyr det at man offentlig har bundet objektet juridisk til lånet, som igjen betyr at man må gi fra seg objektet hvis lånet ikke blir betalt. Banken vil da ha rett til å få objektet tvangssolgt for å få tilbake pengene hvis du ikke er i stand til å betale i henhold til avtalen.

Når man låner penger uten sikkerhet, så binder man ikke objektet til lånet på denne måten. Dette betyr ikke at låntilbyder ikke kan benytte seg av rettssystemet for å få tilbake pengene sine, men man har ikke anledning til å benytte seg av et spesifikt objekt for å få tilbake pengene sine.

Det betyr også at tilbyder har en større risiko med lån uten sikkerhet da man ikke har noen garanti for at låntaker har noe av verdi som gjør at man får tilbake pengene hvis låntager ikke kan betale. I stedet undersøker man låntagers betalingsevne slik at man har mindre risiko for at låntager ikke betaler.

Flere kategorier av lån uten sikkerhet

Når man skal finne et lån uten sikkerhet, så vil man vanligvis forholde seg til tilbyderne fordelt over tre kategorier.

Disse kategoriene er mikrolån, smålån og ordinære forbrukslån. Hver av disse kategoriene har en spesifikk hensikt, og derfor vil også betingelsen være knyttet mot denne hensikten. Man skiller tilbyderne fra hverandre i forhold til hvor mye lån de kan tilby og hvor lang tilbakebetalingstid de tilbyr.

Hvilken av disse kategoriene man bør benytte seg av vil være avhengig av hva man ønsker å låne penger til.

Mikrolån, for eksempel, er beregnet for dem som trenger penger samme dag. Dette er i all hovedsak grunnen til at disse tilbyderne er kommet på markedet. De ønsker å dekke et lånebehov for dem som trenger penger samme dag.

Disse tilbyderne kan tilby lån fra 500kr til omtrent 40000kr med en nedbetalingstid fra 10 dager til 2 år. Hvis man skal benytte seg av denne typen lån, så bør man være sikker på at man trenger det, da disse koster mer enn andre typer lån. Ofte er prisene for denne typen lån satt uforholdsmessig høyt.

Flere bedrifter og butikker har tidligere tilbudt finansiering for at kundene skulle kunne kjøpe eller leie produkter i deres bedrift, men mange av disse har i stedet endret til å tilby lån til alle som ønsker det og som tilfredsstiller betingelsene deres. Denne typen låntilbydere kategoriseres innen smålån. Disse lånene blir ofte tilbudt i butikker for å finansiere kjøp i butikken, men man kan også søke på nettsidene. Beløpene som tilbys kan være opp til 100000kr og tilbakebetalingstiden på inntil 7 år.

Utover dette kan man søke om ordinære forbrukslån på inntil 600000kr med inntil 15 års nedbetalingstid.